کشت گیاه

سه شنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ / کد خبر : 230358

سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره در بخش ترویج و فرهنگ سازی ۳۷ اثر ، در بخش نوآوری و خلاقیت/ ابداعات و اختراعات دانش‌آموزی ۲۹ اثر و در بخش نوآوری و خلاقیت/ طرح و مقاله پژوهشی ۵۲ اثر به عنوان گروه های منتخب معرفی شدند.

بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
 


مقطع:  دوره دوم متوسطه
موضوع: کشت گیاه

دستاورد تقدیری در بخش ترویج و فرهنگ سازی
نام مدرسه:  دبیرستان سعادت 2 قزوین
دانش آموزان:  الهه ملکی


چکیده:

 

این اثر، با عنوان " کشت گیاه " رتبه سوم در بخش فیلم کوتاه را کسب نموده است که زیر شاخه ای از موضوع " تاثیر موجودات زنده بر کاهش آلودگی هوا و منابع آب " می باشد.