اصلاح روش تولید کود ازتوبارور با میدان های مغناطیسی و الکترومغناطیسی

دوشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۵ / کد خبر : 264213

سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره در بخش ترویج و فرهنگ سازی ۳۷ اثر ، در بخش نوآوری و خلاقیت/ ابداعات و اختراعات دانش‌آموزی ۲۹ اثر و در بخش نوآوری و خلاقیت/ طرح و مقاله پژوهشی ۵۲ اثر به عنوان گروه های منتخب معرفی شدند.

 بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  

مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: اصلاح روش تولید کود ازتوبارور با استفاده از میدان های مغناطیسی و الکترومغناطیسی

دستاورد تقدیری در بخش نوآوری و خلاقیت/ طرح و مقاله پژوهشی
نام مدرسه: دبیرستان استعداد های درخشان شهید احمدی روشن قروه
نام استاد: عزت اله رضایی ، عادل بوچانی ، کیومرث گروسی
دانش آموزان: امید میری ، سید یزدان حسینی


چکیده:

 

اثرات میدان های الكترومغناطیسی می تواند از جنبه سوء بهداشتی، جنبه درمانی و پژوهش های بنیادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در چند دهه اخیر مطالعه و تحقیق پیرامون این موضوعات مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان زیادی در این زمینه فعالیت می کنند. در این حوزه، رشته هایی مانند بیومغناطیس و بیوالكتریسیته پدید آمده است که در آن ها جنبه های متفاوت این موضوع مشخص و کلاسه بندی شده و محققان، هر کدام در یكی از شاخه های آن مشغول به فعالیت هستند. 
اثر میدان های الكترومغناطیسی بر باکتری ها از طریق ایجاد منافذی بر روی غشای سیتوپلاسمی اعمال می گردد.

دانشمندان نشان داده اند که میدان های مغناطیسی همراه با یون های گوناگون موجود در سلول در شكل گیری کروماتین در باکتری اشرشیاکلای مؤثر هستند. در همین باکتری تأثیر میدان های مغناطیسی بر روی سنتز پروتئین با استفاده از روش الكتروفورز محرز گردیده است. تحقیقات انجام شده بر روی پروپیوباکتریوم اکنز نشان داده است. میدان های مغناطیسی در میزان اسیدیته کلسیم درون سلولی و قدرت حیات این باکتری نقش دارند.

نتیجه بررسی تغییر حساسیت باکتری استافیلوکوکوس آرئوس نسبت به آنتی بیوتیک های مطالعه شده پس از قرار گرفتن در معرض میدان های مغناطیسی در زمان های گوناگون مؤید آن است که میدان های مغناطیسی قادرند الگوی حساسیت این باکتری در برابر برخی از آنتی بیوتیک ها را تغییر دهند. احتمالاً استفاده توأم از برخی آنتی بیوتیک ها و میدان های مغناطیسی می تواند در بهبودی سریع تر زخم ها مؤثر باشد.

هم چنین تحقیقاتی مبنی بر تأثیر میدان های مغناطیسی بر روند رشد اشرشیاکلای وجود دریچه هایی از فرکانس را برای تشدید اثر میدان مغناطیسی بر روی سلول تأیید کرد.

کود زیستی ازتوبارور حاوی باکتری های گونه ازتوباکتر وینلندی سویه O4 می باشد که فعالانه تثبیت نیتروژن هوا به صورت قابل جذب برای گیاهان را انجام می دهند. این کود جایگزین سالم و مؤثر کودهای شیمیایی ازته (اوره) می باشد و به صورت بذرمال و همراه با آبیاری قابل مصرف است. هربسته 100 گرمی ازتوبارور می تواند جایگزین 70 تا 100 کیلوگرم اوره شود.

برای تولید این کود ابتدا با استفاده از روش هایی پیچیده، این باکتری را از خاک تلخیص سازی کرده ، سپس در محفظه هایی بزرگ کشت می دهند و با بعضی از مواد مانند bagasبرای نگهداری ترکیب کرده و با بسته بندی در اختیار کشاورزان قرار می دهند.

 

برای دریافت فایل ضمیمه اینجا را کلیک کنید .