تبدیل رویاها به امپراطوری مرگ

سه شنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ / کد خبر : 561839

سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره در بخش ترویج و فرهنگ سازی ۳۷ اثر ، در بخش نوآوری و خلاقیت/ ابداعات و اختراعات دانش‌آموزی ۲۹ اثر و در بخش نوآوری و خلاقیت/ طرح و مقاله پژوهشی ۵۲ اثر به عنوان گروه های منتخب معرفی شدند.

بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
 


مقطع:  دوره دوم متوسطه
موضوع: تبدیل رویاها به امپراطوری مرگ 

دستاورد تقدیری در بخش ترویج و فرهنگ سازی
نام مدرسه:  شهید آوینی تهران
دانش آموزان:  فاطمه نقی زاده، غزاله دایی صادقی


این اثر با عنوان "  تبدیل رویاها به امپراطوری مرگ " رتبه دوم در رشته فیلم کوتاه را کسب نموده است