آیا درختان گیاهخوارند ؟!

سه شنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ / کد محتوا : 432267

انسان ها با نه گفتن به گوشت، می توانند گیاهخوار بشوند. اما درختان چطور؟ مگر آنها از طریق خاک و آب و خورشید تغذیه نمی کنند؟ اگر بخواهیم کوتاه بگوییم، پاسخ "خیر" است.

بر طبق گفته های نیکولاس مانی، پروفسور گیاه شناسی دانشگاه میامی اوهایو، گیاهان گیاهخوار نیستند.

البته تمام گفته ی ما بستگی به این دارد که یک گیاهخوار را دقیقا چطور تعریف کنیم.

درختان بطور مستقیم از حیوانات تغذیه نمی کنند؛ بلکه آنها از حیوانات به کمک قارچ ها بهره می برند. بطور کامل مشخص شده است که درختان از طریق فوتوسنتز قند تولید می کنند. بدین صورت که از نور خورشید بعنوان سوخت برای انجام واکش میان آب و دی اکسید کربن استفاده می کنند، که نتیجه ی آن کربوهیدرات و اکسیژن می شود.

اگرچه، درختان نیاز به مواد معدنی همچون پتاسیم، کلسیوم، سدیم و میزان معینی از فلزات نیز دارند. برای دستیابی به این مواد معدنی، درختان به کمک قارچ ها نیاز پیدا می کنند. قارچ ها بطور طبیعی در جای جای خاک جنگل ها حضور دارند.

این شبکه گسترده قارچی از میلیون ها رشته ی میکروسکوپی تشکیل شده اند که به هر سو میروند. این شبکه بی وقفه در حال تغزیه آب از میان خاک می باشد و همواره به دنبال وعده ی غذایی جدید است.

قارچ های خوراکی معروف (Mushroom) نیز به تنهایی بخشی از این شبکه ی قارچ ها را تشکیل می دهند.

شبکه ی قارچی آنزیم هایی به نام پروتئاز ها را تولید می کنند که می توانند چربی ها و پروتئین ها را از بافت های مرده مثل کرم های کوچک که در خاک زندگی می کنند، جدا کنند. اگرچه از آنجایی که قارچ ها قابلیت فوتوسنتز ندارند، نمی توانند قند خود را تولید کنند.

بنابراین، نیاز به قند موجب برقراری ارتباط میان قارچ ها و درختان می شود. رشته های قارچی به ریشه های درختان متصل می شوند، و به نوعی مانند یک پوشش آنها را می پوشانند، و ساختار های نفوذ کننده به آنها را دور می کنند، و به عبارتی با یکدیگر تبادل خدمت می کنند.

هنگامی که این تبادل رخ می دهد، درخت به قارچ مقداری قند می دهد، و در بازگشت، قارچ به درخت مواد معدنی حل شده در آب می دهد؛ و این یک رابطه ی همزیستی بی نظیر است.

بنابراین،  درختان از اجزا حیوانات از طریق روابط قارچ ها تغزیه می کنند.

درنتیجه بسته به تعریف شما از گیاهخوار بودن، بطور کلی نمی توان درختان را بعنوان یک گیاهخوار صرف در نظر گرفت، چرا که آن ها از موادی که از لاشه حیوانات بدست می آید نیز تغذیه می کنند.