دسته بندی اجزاء آرایشی

سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵ / کد محتوا : 737895

دسته بندی اجزاء آرایشی تولید شده در زیست فناوری به صورت زیر می باشد:

 

الف) پلی فنل ها، ترپن ها، و کارتنوئیدها (الاجیک اسید، گالیک اسید، فرولیک اسید، رسوراتول، آستاگزانتین، فلوروتانین ها)

 

ب) اسیدهای آلی (هیدروکسی اسیدها، کاجیک اسید)

 

ج) اسیدهای آمینه و سایر ترکیبات نیتروژن دار (اسیدهای آمینه، مایکوسپورین و MAAها، بتائین)

 

د) ویتامین ها و ترکیبات شبه ویتامین (ویتامین A و مشتقات آن، ویتامین C، ویتامین E، ویتامین B2، ویتامین B5 و نیکوتین اسید، کوآنزیم Q10 یا یوبی کوئینن)

 

ه) پلی ساکاریدها (صمغ زانتان، دکستران، صنغ گلان، صمغ ولان، رامسان، بتا-گلوکان، اسشیزوفیلان، اسکلوگلوکان، لوان، پلولان، کیتین و یکتوسان، هیالورونیک اسید)

 

د) پلی پیتید و پروتئین ها گاما – پلی گلوتامیک اسید، کلاژن، کراتین و کراتین هیدرولیزات، توکسین بوتالینون، هورمون رشد انسانی، آنزیم ها

 

و) اسیدهای چرب ضروری، استرول ها و مشتقات لیپیدها (اسیدهای چرب اشباع نشده، اسکوالن، سرآمیدها، بیوسورفاکتانت ها)