زیست فناوری صنعتی و محیط زیست

سه شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۵ / کد محتوا : 921503

استفاده از زیست فناوری صنعتی در محیط زیست

 

  • - رفع آلودگی های زیست محیطی مانند فلزات سنگین، ترکیبات آروماتیک و آلیفاتیک نفتی با استفاده از روش های زیست فناوری
  •  
  • - حذف رنگ از پساب های صنعتی
  •  
  • -  تصفیه فاضلاب های صنعتی و خانگی به روش زیستی (در این روش ها از میکروارگانیسم هایی استفاده می شود که به طور طبیعی در سیستم تصفیه فاضلاب رشد می کنند)