تصفیه لکه های نفتی

چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۵ / کد محتوا : 742600

 دهه ۱۹۸۰

 

استفاده از میکروب ها در تصفیه لکه های نفتی (فناوری زیست پالایی)(Bioremediation technology)

 

زیست پالایی یا پاک سازی زیستی، به فرآیندهایی گفته می شود که در آن ریزسازواژه ها،(Microorganisms) قارچ ها یا باکتری ها و آنزیم های آن ها در راستای پاک سازی و پالایش محیط زیست استفاده می شود، مانند پاک سازی آلودگی های نفتی با کمک باکتری ها.